- Advertorial & DMCA Protected -

Handla nu! SmartBit Boost ger deltagarnas inkomster en turboökning! Säkra din plats innan den privata inbjudan går ut! ⚠️ 05:00

Nettoplattformsprofit:
$466,837,090
Total användarinkomst
$193,389

Endast 13 platser kvar för nya användare!

Blog

Från nybörjare till trader: hur nystartade företag kan maximera sina vinster med användarvänlig AI.

I den här artikeln tar vi upp investeringar för nybörjare och diskuterar moderna AI-verktyg för traders. Våra läsare får också reda på hur man lär sig att investera och vad man bör tänka på när man sköter sin ekonomi.

När man börjar investera är det bra att veta vilka typer av investeringar som finns:

 • Kontant betalning. Detta är den enklaste formen av initialinvestering. Avkastningen täcker inte alltid inflationen. Obligationer och fonder. Dessa är lämpliga för diversifiering men kräver relativt stora investeringar. De är de mest tillförlitliga av marknadsinstrumenten.
 • Aktiemarknaden. Vissa marknadsaktörer fokuserar mer på utdelningar, andra på aktiekursutveckling på kort och medellång sikt. Investerarna väljer inte en utan flera aktier att placera sina pengar i en s.k. investeringsportfölj.
 • Råvarumarknaden. Här handlas kontrakt för leverans av olika råvaror som olja, gas, mat, bomull och andra varor som behövs i ekonomin.
 • ETF:er och indexfonder. Dessa är mycket populära bland nybörjare. Deras prisutveckling följer vanligtvis marknadstrenderna.
 • Marknaden för kryptovalutor. Den mest lukrativa och riskfyllda marknaden med minst reglering

Dessa marknader är reglerade i lag i alla länder i världen. Detta skyddar handlarnas och investerarnas rättigheter. Aktiemarknaderna är i allmänhet mer lönsamma men också mer riskfyllda än obligationsmarknaderna. Alternativa investeringar, t.ex. kryptovalutor, erbjuder den högsta risken och den högsta avkastningen.

För nybörjare kan investeringar i aktieindex eller börshandlade fonder (ETF:er) rekommenderas. Handlare kan också öka eller minska risken för handel genom att öka eller minska hävstången. Handlare hänvisar ofta till denna hävstång som ”marginal”. Den bästa investeringen för nybörjare är den med den lägsta hävstången. När en handlare blir mer skicklig kan parametrar som marginal gradvis ökas.

Fördelarna med att handla med AI för nybörjare

Aktiemarknaden verkar helt obegriplig för nybörjare. Detsamma gäller för kryptovalutamarknader, råvaror eller någon annan form av investering som handlare använder för att tjäna pengar. Det är därför nybörjare använder olika verktyg för att navigera på marknaden. Ursprungligen var dessa verktyg tekniska analysindikatorer. Senare lades olika handelsrobotar till dem. De senaste verktygen för handlare är verktyg som använder artificiell intelligens. Om du också vill använda AI måste du veta vad dessa verktyg kan göra.

Genom att använda AI för handel kan du :

 • Analys i realtid av dataflöden från sociala nätverk.
 • Använd aktiefilter för att filtrera och välja aktier baserat på önskade tekniska och grundläggande indikatorer.
 • Du kan använda det kostnadsfria NASDAQ ZACKS-verktyget.
 • Följ trenden, köp tillgångar på nedsidan och sälj på uppsidan.
 • Analysera andra investerares aktier baserat på öppen källdata.

En kombination av alla ovanstående metoder i en eller annan form.

Funktioner som gynnar nya handlare

Nybörjare som redan från början använder AI-verktyg, botar och verktyg för teknisk analys har en fördel jämfört med mer erfarna handlare som inte är bekanta med dessa verktyg. Nybörjare bör först bestämma sig för vilka tillgångar de vill handla och i vilken takt. Baserat på denna information kan de sedan distribuera de nödvändiga programvaruverktygen, inklusive AI. Innan man automatiserar en uppgift med hjälp av AI-robotar är det faktiskt viktigt att veta vad den uppgiften är.

Hur man börjar investera

För en nybörjare är det mindre viktigt att äga ett finansiellt instrument än att förstå grunderna i trading. Du måste veta vad långa och korta positioner samt bullish och bearish positioner innebär. En lång (bullish) position innebär att man köper och en kort (bearish) position innebär att man säljer.

Det är viktigt att förstå att en ökad marginal multiplicerar de potentiella vinsterna och förlusterna. En provision måste betalas för varje handel och detta måste tas med i beräkningen när man beräknar handelns lönsamhet. Om du konsekvent gör en vinst som är större än provisionen betyder det att marknaden och marginalstorleken har valts på rätt sätt.

Att sätta upp investeringsmål

Innan du bestämmer dig för var du ska investera måste du definiera varför du ska investera. Målet för en nybörjare bör inte vara att tjäna en viss summa pengar, utan att skaffa sig vanor och färdigheter som en professionell handlare.

Dessa färdigheter inkluderar, men är inte begränsade till, följande

 • Riskhantering. I varje handel tar investerare risken att de bara kommer att förlora en liten del av sitt kapital. I det här fallet kan inte ens en serie misslyckade affärer helt förstöra en investering. Detta är hemligheten med god riskhantering.
 • Hantering av pengar. Du måste hantera dina pengar på ett sätt som gör att du inte kan hantera dina känslor. Begränsa förluster under affärer eller under dagen. Handla inte när du är obalanserad eller sjuk.
 • Skapa en handelsstrategi. Oavsett dina initiala resultat är det viktigt att ha en långsiktig strategi

Bestäm hur mycket du vill investera

För nybörjare finns demokonton tillgängliga så att du helt kan simulera den verkliga handelsprocessen. De är viktiga för att behärska handelsterminalen, indikatorer och öppnings- och stängningsorder. Du bör dock inte spendera för mycket tid på ett demo-konto. Det bästa alternativet för nybörjare är att öppna ett mikrokonto med riktiga pengar för att uppleva spänningen med verkliga vinster och förluster.

De flesta mäklare erbjuder tjänster som liknar demokonton och mikrokonton. Det investerade beloppet bör vara sådant att eventuella förluster inte är kritiska för din budget. Om du inte vet vilket konto du ska använda, börja med ett mikrokonto.

Att handla med ett mikrokonto har flera fördelar för nybörjare:

 • Du har redan börjat handla med riktiga pengar. Med små belopp övar du upp dina färdigheter och bygger upp ditt självförtroende för att arbeta med större belopp.
 • Mikrokonton begränsar förluster och gör att du kan experimentera med olika sätt att handla.
 • Med mikrokonton kan du testa värdet på marginalen.
 • Genom att använda små belopp kan du hantera och diversifiera dina investeringar.

Mikromaskiner är tillgängliga för alla och gör det möjligt för varje användare att ansluta sig till en del av marknaden.

Öppna ett investeringskonto

För att öppna ett investeringskonto måste du först välja en mäklare. Det finns för närvarande ett brett utbud av mäklartjänster tillgängliga och alla nybörjare kan välja den som passar dem bäst. Många mäklare tillåter dig att handla på mer än en marknad åt gången. Du kan handla aktier, fonder, obligationer, råvaror och mer på ett enda konto. Fråga din mäklare om AI-verktygen de använder för att hjälpa handlare.

Du kan också välja en hands-on eller hands-off strategi. I ett praktiskt tillvägagångssätt utför handlaren affärer på kontot. I en hands-off-strategi delegerar du genomförandet av finansiella transaktioner till mäklarens experter. Eftersom experterna har en konservativ inställning är avkastningen lägre än i den praktiska metoden. Risken är dock också mycket lägre.

Att välja en investeringsstrategi

Investeringsstrategin är den viktigaste delen av handlarens tankesätt. En investeringsstrategi är inte konservativt definierad en gång för alla. Snarare är det en uppsättning regler som kan förändras beroende på marknadsförhållandena. Varje nybörjare väljer sin egen investeringsstrategi.

Den kan vara mer aggressiv eller mer konservativ, fokusera på korta, medellånga eller långa tidshorisonter och täcka olika tillgångsklasser. Viktigast av allt är att strategin ska vara logisk och inte motsägelsefull.

Strategin kan använda en mängd olika verktyg, inklusive AI-baserade verktyg. Förstå investeringsalternativ Nybörjare ska kunna använda AI för att förstå sina investeringsalternativ. Denna teknik kommer att möjliggöra snabba och effektiva investeringsbeslut. Detta är dock bara möjligt om AI kan bearbeta data av hög kvalitet. Tekniker som maskininlärning är relaterade till en specifik typ av AI.

Vid maskininlärning känner systemet igen korrekta och felaktiga data och tar hänsyn till resultatet av igenkänningen när det får en ny fråga. Programkoden är alltså ”tränad”. Neurala nätverk är en annan lovande teknik för att arbeta med AI. Baserat på stora datamängder känner de igen mönster och gör förutsägelser på ett liknande sätt som den mänskliga hjärnan.

Hur kan man investera försiktigt, lämpligt och enkelt?

Dessa tre ord – försiktigt, lämpligt och enkelt – beskriver hur en nybörjare bör gå tillväga när han eller hon investerar.

Försiktighet handlar om en investerares riskaptit. Risken ska varken vara för hög eller för låg, och den optimala risknivån är individuell för varje investerare.

Försiktighet innebär att man inte vidtar onödiga åtgärder vid turbulens på marknaden och att man fattar beslut baserade på fakta snarare än på tur eller förlitan på en viss fondförvaltare. I slutändan handlar det helt enkelt om att förstå vad som händer på marknaden och hur man själv och ens investeringsstrategi kommer att reagera på det.

Författarens åsikt

Kort sagt, AI-baserade verktyg har redan kommit in i arsenalen för marknadsföringspersonal. Det finns både gratisverktyg och betalverktyg med begränsad funktionalitet. De är inte knutna till en specifik marknad utan kan anpassas till alla marknadsförhållanden.

AI-baserade verktyg kan inte ersätta en marknadsförares kompetens och kapacitet, men de kan förbättra den avsevärt. Det är viktigt för dem som börjar handla att lära sig vad dessa verktyg är och hur de används på marknaden. Jag hoppas att den här artikeln var användbar.