- Advertorial & DMCA Protected -

Jednejte hned! SmartBit Boost zvyšuje zisky účastníků! Zajistěte si své místo, než vyprší soukromá pozvánka! ⚠️ 05:00

Čistý zisk platformy:
$466,837,090
Celkový příjem uživatelů k
$193,389

Pouze 13 míst dostupných pro nové uživatele!

Blog

Umělá inteligence v obchodování s akciemi: ‍Co byste měli vědět v roce 2024?

Začínající investoři a ti, kteří rádi efektivně využívají nové technologie, považují využití umělé inteligence pro obchodování za velmi zajímavé. Díky tomu je možné svěřit část nebo všechna rizika řízení systému a vy z něj můžete pouze získávat výnosy. Vyloučením lidského faktoru můžete dosáhnout hodně, takže tato oblast si zaslouží vaši pozornost a podrobné studium.
Zjistěte, jak se technologie používají a s čím můžete počítat.

Umělá inteligence nenahrazuje lidskou inteligenci, ale je nástrojem, který posiluje lidskou kreativitu a vynalézavost.
Fei-Fei Li

Co je umělá inteligence (AI)?

Ve většině případů byste při diskusi o využití umělé inteligence pro obchodování měli okamžitě zvážit všechny jedinečné vlastnosti takové varianty práce s technologií. Abyste lépe pochopili, jak můžete AI využít a čeho můžete dosáhnout, musíte si ji nastudovat. Proto naši odborníci upozornili na několik klíčových aspektů:

 • učení a adaptace. Nejdůležitějším rysem zůstává učení se v oblasti na základě historických dat. To sice nezaručuje pozitivní výsledek, ale může významně zlepšit algoritmy pro tvorbu předpovědí a rozhodnutí;
 • analýza dat. Další funkcí je možnost pracovat s velkými soubory dat najednou. Díky tomu je pro systém snazší než pro člověka rozpoznat určitý trend a využít ho;
 • automatizace procesů. Díky práci s umělou inteligencí je možné část procesů automatizovat. Schopnost samoučení, uvažování a přizpůsobování algoritmů dává velký prostor pro pokrok.

Je také nutné si uvědomit, že využití umělé inteligence k obchodování s kryptoměnami není zcela novým řešením. Velké fondy i jednotlivé soukromé organizace, jako jsou banky, takové technologie k usnadnění rozhodování využívají již dlouho. Zbývá jen pochopit, jak vše funguje a co z toho můžete získat.

Jaká finanční data analyzuje umělá inteligence?

Běžní uživatelé mohou často provádět lepší transakce, pokud znají všechny informace. Využití umělé inteligence pro obchodování umožňuje snížit vzdálenost mezi vámi a velkými hráči a samotnou burzou. Předvídání výsledků a správné vyhodnocování rizik odlišuje tyto technologie od lidí.

Zde je několik takových kategorií dat:

 • cena. Moderní technologie vám umožní analyzovat historická data a různé finanční nástroje, které vám umožní bez větších problémů otevírat a uzavírat obchody v ten nejlepší čas. V úvahu lze vzít i další faktory, které vám pomohou pracovat efektivněji;
 • objem obchodů. Další důležité kritérium, které umožňuje pochopit, jak silný je v daném okamžiku cenový trend. Neustálé změny objemu mohou často naznačovat, že se brzy očekává zvrat. Systém vám to pomůže pochopit s předstihem;
 • zprávy a reportáže. Zvláštní výhodu mohou získat ti obchodníci, kteří se naučili sledovat zprávy, reporty a další informace s pomocí umělé inteligence. Díky tomu budete schopni během několika minut pochopit výsledky finanční zprávy velkého holdingu a získat tak náskok před všemi, kteří vhled nemají;
 • hospodářství. Správné nastavení systému vám také umožňuje zohlednit jedinečné makroekonomické ukazatele, které ovlivňují náklady na stejné úrovni jako novinky během místních obchodů. To vám umožní vyhnout se tomu, abyste se dostali do situace, kdy bude právě teď oznámena míra nezaměstnanosti, což způsobí prudký obrat ceny;
 • nálada na trhu. Nejdůležitějším parametrem při práci s mincemi je nálada uživatelů trhu, kteří mohou každou událost vyhodnotit jinak. V závislosti na tom, jak veřejnost zprávy vnímá, se může hodnota jakéhokoli aktiva výrazně změnit.

Naši odborníci nemohou říci, že by využití umělé inteligence pro obchodování bylo široce diskutovanou otázkou. Je to spíše nezbytné, protože analyzovat samostatně takové množství informací a současně provádět okamžité obchody je prakticky nemožné.

Je investování s umělou inteligencí vhodné pro začátečníky?

Nejprve si musíte uvědomit, že použití umělé inteligence pro obchodování není snadné. Potřebujete přehledné rozhraní, jednoduché řízení a porozumění technologiím. Pouze v tomto případě i začátečník překoná výsledky a získá skutečnou výhodu. Výhody a rizika jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Výhody Rizika
Zjednodušení analýzy Pomocí moderních technologií můžete výrazně zvýšit množství dat, která můžete analyzovat, což znamená, že můžete získat hluboký vhled do své práce a zaměřit se na finanční a strategické plánování. Díky tomu můžete veškerou rutinní práci přenést na systém. Závislost Spoléhat se výhradně na technologie a zapomínat na své vzdělání a dovednosti je velká chyba, což uznávají téměř všichni odborníci. Musíte rozumět trhu, protože technologie vám mají pomáhat, ne vás nahrazovat.
Přístup ke strategiím Díky možnosti využívat k obchodování různé technologie můžete začít pracovat se složitějšími strategiemi. Kvalitní umělá inteligence vám vysvětlí všechny nuance a pomůže vám pochopit správné řízení rozhodnutí v rámci určitých strategií. Porozumění omezením Při dostatečné volatilitě nebo problémech s přístupem k datům může umělá inteligence provádět zcela chybné předpovědi a uvažovat chybně. Musíte rozumět technologii, abyste si byli vědomi jejích omezení a nevěřili systému na 100 %.
Minimalizace impulzivních rozhodnutí Dalším klíčovým kritériem úspěchu každého investora je jeho schopnost vyrovnat se s krizemi. Díky tomu se budete moci rozhodovat mnohem efektivněji a zapomenout na většinu typů chyb při práci s aktivy. Obtížná volba Pro začátečníka je poměrně obtížné vybrat správnou platformu, která by splňovala všechny potřeby a nabízela maximální možnosti.

Je investování s pomocí umělé inteligence bezpečné?

Odborníci a experti na finanční trh mají velké obavy z používání umělé inteligence pro obchodování z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních údajů a majetku. Obávají se také současných omezení těchto systémů, která mohou ovlivnit rozhodování a snížit jejich relevanci.

Proto je nutné prostudovat několik úvah našich odborníků v tomto ohledu:

 • spolehlivost. Díky transparentnosti algoritmů budete moci přesně pochopit, jak se rozhoduje. Tím je zajištěno, že systém není zkreslený a že jsou použita ta nejpřesnější data. Samotné regulační orgány musí své systémy testovat, aby se ujistily, že při obchodování nedochází k potenciálním problémům;
 • kvalita dat. Uživatel by měl věnovat zvláštní pozornost výběru správné platformy, která bude kvalitní a s nejnovějšími daty chráněnými před manipulací. Bude také třeba, aby informace byly různorodé a relevantní, aby systém mohl činit správná rozhodnutí;
 • právní aspekty. Veškeré platformy založené na umělé inteligenci poskytované uživatelům musí být plně legální a chráněné před ztrátou soukromí. Údaje zákazníků by se neměly dostat do rukou třetích stran;
 • řízení rizik. Pokud se spoléháte výhradně na různé technologie nebo nástroje, omezujete se a způsobujete, že manipulace s aktivy je složitá a neefektivní. Měli byste myslet na diverzifikaci prostřednictvím vlastního výběru aktiv a na určitou opatrnost při práci

Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností můžeme s jistotou říci, že s využitím umělé inteligence při obchodování získáte mnohem více, než jste původně očekávali. Každá investiční strategie s sebou nese určitá rizika, ale s pomocí nových technologií můžete snížit pravděpodobnost negativních důsledků. Hlavní je pochopit, jak přesně byste měli AI pro obchodování používat a jaké cíle sledujete.

Výhody umělé inteligence při obchodování na burze

Nejdůležitějším rysem používání technologií je, že se můžete stát efektivnějšími a odvyknout si od rozhodování. To neznamená, že obchodování s umělou inteligencí může plně nahradit člověka, ale může převzít rutinu.

Zde jsou některé z hlavních funkcí:

 • analýzu. Schopnost analyzovat velké množství informací umožňuje identifikovat nejsložitější vzorce a efektivně je využít k rozhodování. Dělat to sám je těžké, ale s pomocí technologie váš problém zmizí;
 • automatizace. Skvělým řešením je také využití umělé inteligence k automatizaci různých procesů při obchodování. Díky tomu budou operace vždy otevřeny včas a cenový skluz bude nepřehlédnutelný. Tím se pro vás sníží rizika;
 • řízení. Práce s vhodně diverzifikovanými systémy a používání skvělých systémů může výrazně snížit potenciální ztráty. To vám usnadní práci na konkrétní strategii a její dodržování ve všech ohledech;
 • personalizace. Důležitou součástí práce je také přizpůsobení umělého asistenta vašim požadavkům a úkolům. Díky tomu můžete získat doporučení a pomoc, která pro vás bude nejužitečnější;
 • minimalizace chyb. Eliminace lidského faktoru může výrazně snížit problém různých chyb. Mezi ně často patří přetížení informacemi, neschopnost rozlišit falzifikáty od skutečných údajů nebo prostá únava člověka.

Budete moci používat komplexní strategie a postupně se pro vás obchodování s akciemi s využitím umělé inteligence stane stejně samozřejmé jako pouhé otevření obchodu. Hlavní je systém správně používat a nezapomínat na to, že byste měli nejprve sledovat kvalitu svých rozhodnutí. Pouze v tomto případě se pro vás může AI pro obchodování stát nepostradatelným nástrojem.

Kryptoměna je tak mocný koncept, že může téměř svrhnout vlády.
Charles Lee

Příklady využití umělé inteligence při obchodování na burze

Při zkoumání problematiky obchodování na burze s umělou inteligencí lze najít mnoho praktických příkladů, které se již objevují každý den. Díky schopnosti převádět historická i aktuální data do trendů a matematických modelů se tyto nástroje stávají jen stále populárnějšími.

Proto můžeme již nyní uvést několik příkladů použití:

 • algoritmické obchodování. Díky práci s umělou inteligencí je možné automatizovat provádění různých operací na základě předem stanovených kritérií. Takto tuto technologii nejčastěji využívají začínající obchodníci;
 • předpovídání trendů. Postupné používání správných dat a promyšlených dotazů vám umožní vyhodnocovat různé události a vlastnosti trhu pomocí systému. Budete moci s předstihem zjistit cenové trendy a využít je;
 • analýza trhu. Technologie také dobře funguje při studiu zpráv, komentářů, sociálních sítí a webových stránek. Díky tomu můžete rychleji pochopit aktuální nálady a pracovat s jejich zvláštnostmi;
 • poradci. Někdy investorovi k úspěchu chybí jen malý robotický poradce, který dokáže nasměrovat jeho myšlenky správným směrem. Takto se technologie nejčastěji používala na počátku vývoje umělé inteligence;
 • řízení rizik. Nejžádanější schopností velkých hráčů na trhu je schopnost předcházet různým rizikům nebo je alespoň zmírňovat. Díky tomu můžete předvídat potenciální problémy a začít je řešit dříve, než pocítíte jejich důsledky.

Jedná se pouze o malou část systémů a programů, které lze nyní používat. Postupem času bude investování s umělou inteligencí jen výkonnější a efektivnější, a tak se jeho role v obchodování s akciemi bude zvyšovat. Proto byste ji měli začít studovat hned teď a neodkládat tak důležité rozhodnutí na dlouhou dobu!
Vyzkoušejte to co nejdříve.

Názor autora

Na závěr tohoto materiálu mohou naši odborníci zdůraznit, že umělá inteligence pro investování se již stává dostupnější, srozumitelnější a efektivnější. Můžete si přizpůsobit finanční produkty, objevovat stále složitější strategie a způsoby, jak vydělat kapitál. To také umožňuje transparentnost a zvýšenou poptávku po těchto finančních službách.
Proto doporučujeme učit se a využívat nové technologie v tradičním obchodování i v obchodování s kryptoměnami!